O projektu

Razvoj trening programa za poboljšanje kvalitete života osoba s cerebralnom paralizom kroz inkluzivno hranjenje, fizičku aktivnost i sport

Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja, a nastaje uslijed oštećenja nezrelog mozga, tijekom ili nakon poroda. Cerebralna paraliza utječe na sposobnost kretanja osobe i često je praćena senzoričkim, komunikacijskim, bihevioralnim, kognitivnim i/ili perceptivnim izazovima. Incidencija je 2/1000 novorođene dijece u Europi (1 na 500 osoba = 1.000.000). Za CP nema razvijenog lijeka te bitno utječe na kvalitetu života i  mogućnost participacije u različitim aktivnostima dnevnog života (SCPE. Dev Med Child Neurol 42 (2000) 816-824).  Usprkos izazovima, osobama s CPom treba omogućiti da žive život u punom potencijalu  uz podršku i brigu ovisno o individualnim potrebama, osnažujući  motoričko funkcioniranje, intelektualni razvoj, adaptivne vještine, razinu komunikacije i socijelnu povezanost.  

CP-WELLBEING pokrenut je s glavnim ciljem poboljšanja kompetencija samog kolektiva u kojem se nalaze osobe s cerebralnom paralizom u svrhu implementacije inkluzivnog hranjenja, fizičke aktivnosti i sporta sa globalnim pristupom Blagostanja i Kvalitete Života, kroz inovativni program treninga.

Projekt je namijenjen

  • Osobama s cerebralnom paralizom
  • Članovima obitelji osoba s cerebralnom paralizom
  • Stručnjacima u radu s osobama s cerebralnom paralizom

Ciljevi projekta

  • Povećati svijest i motivirati osobe s cerebralnom paralizom te zajednicu u kojoj žive o važnosti inkluzivnog hranjenja i fizičke aktivnosti kao alata kojim će povećati Kvalitetu života i  Blagostanje osoba s cerebralnom paralizom.
  • Prenjeti znanje, metode i smjernice osobama sa CPom, njihovim obiteljima i stručnjacima koji s njima rade, kroz inkluzivno hranjenje, fizičku aktivnost i sport osoba s cerebralnom paralizom.